Okólnik

Załącznik

do Zarządzenia Nr 99/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 05 października 2017 r.

 

 

OKÓLNIK

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA CIESZEWOŻE ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE CELEM DOKONANIA WYBORU NOWEGO SOŁTYSA.

 

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2017 r. o GODZ. 16.00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIRY ZIMIŃSKIEJ – SYGIETYŃSKIEJ W CIESZEWIE.

 

DLA ODBYCIA WAŻNEGO ZEBRANIA - NA ZEBRANIU WIEJSKIM  WYMAGANA JEST OSOBISTA OBECNOŚĆ CO NAJMNIEJ 1/5   UPRAWNIONYCH  MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA.

 

O ILE W WYZNACZONYM TERMINIE NIE UZYSKA SIĘ WYMAGANEJ LICZBY MIESZKAŃCÓW, WYBORY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE   W NOWYM  TERMINIE TJ. TEGO SAMEGO DNIA 15 MINUT PO PIERWSZOPLANOWYM TERMINIE, BEZ WZGLĘDU  NA LICZBĘ OBECNYCH  NA ZEBRANIU.

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DROBIN

Andrzej Samoraj

 

 

 

Drobin, dnia 05 października 2017 r.

 

Dodatkowe informacje