Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 19 października 2017 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie i przedstawienie porządku.

2.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

3.      Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.

4.      Sprawy różne.

5.      Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 

(-) Agnieszka Olęcka

Dodatkowe informacje