Tytuł
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie
Zaproszenie na XLV Sesję Rady Miejskiej w Drobinie
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej
Posiedzenie wspólne komisji stałych
Szkolenie
PROW 2014-2020
Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany
Zaprosznie na wspólne posiedzenie Komisji
Czyste powietrze na MAZOWSZU
Konkurs „Powietrze bez śmieci” głosuj na naszą Gminę
Zaproszenie na XLIV Sesja Rady Miejskiej.
Adopcja psów
26. Finał WOŚP
Ferie zimowe
MAZOWSZE PODZIELONE, ALE NA SZCZĘŚCIE TYLKO STATYSTYCZNIE!
Analiza Wody
Spotkania informacyjne – współpraca Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Budowa chodnika na ulicy Magnoliowej
Dzień Wolontariusza
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2018 ROKU
Dodatkowa Rekrutacja do projektu
Zaproszenie na warsztaty "Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2022"
Ogłoszenie
Zebranie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Drobinie
Informacja do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
Dyżury ZGRP w 2018 roku
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie
UWAGA ! Zmiana siedziby
Bożonarodzeniowe życzenia
Drobin jednym z "Liderów zmian"
Przekazanie nowego sprzętu dla Posterunku Policji w Drobinie
Świąteczne Spotkanie Wigilijne
Zajęcia profilaktyczne w Cieszewie
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2017/2018
Zaproszenie na XLII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie
Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne
Spotkanie Mikołajkowe w Szkole Podstawowej w Drobinie
Klub Dziecięcy - rekrutacja
Warsztaty nt. „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin”
MIAS MAZOWSZE 2018
V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych
Nowe drogi na terenie gminy Drobin
Pomoc od Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
Odbiór częściowy robót w ramach zadania utrzymania Sierpienicy
Tytuł dla Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie
Spotkanie z rolnikami
Zaproszenie na XLI Sesję Rady Miejskiej w Drobinie
Podsumowanie projektu "Drobniej ma sens!"
Bezpłatne badania mammograficzne

Dodatkowe informacje