Tytuł
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie
Okólnik
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Powiatu Płockiego
Podsumowanie projektu "Powrót do tradycji w Drobinie"
XL Sesja Rady Miejskiej w Drobinie
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Drobinie
V Bieg Niepodległości
Spis zwierząt przebywających w stadzie - Informacja
Wtorki z JPK w Urzędach Skarbowych
Wybory uzupełniające Ławników na kadencje 2016-2019
Uniwersytet Trzeciego Wieku - Informacja
"Bądź aktywny - Szkoła Seniora"
Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Drobinie
Okólnik
Forum Rozwoju Mazowsza
Święto Edukacji Narodowej
Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie
Podział funduszu sołeckiego 2017
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
Okólnik
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie
Pismo i Ankieta dotycząca "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin"
"Cztery godzinki dla rodzinki nad stawami"
Prognoza dla Mazowsza
BROŃ SIĘ NIE TRAĆ WIARY
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin - warsztaty
Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie
E-składka
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Piknik rodzinny
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie
Centralne Targi Rolnicze - PTAK WARSAW EXPO
Utrzymanie Sierpienicy
Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie
Pismo dyrektora ZUS Oddział w Płocku dotyczące huraganu który miał miejsce w dniu 11.08.2017 r.
Nowy samochód dla OSP Drobin
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie
Informacje dotyczące remontów, odbudowy i rozbiórek obiektów budowlanych w wyniku żywiołu w sierpniu 2017 r.
Gminno-Powiatowe Dożynki, Drobin 2017
Msza św. w Kozłowie
Posiedzenie Komisji Oświaty
Wyniki konkursu
Pomoc dla poszkodowanych w wyniku huraganu
Pomoc dla poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych
Warsztaty Ekologiczne
Informacja
Bezpłatne seminarium szkoleniowe
Wirus ASF - Informacja
Pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące pomocy dla osób poszkodowanych przez nawałnice

Dodatkowe informacje